เว็บ EasyPayMachine.com ได้ทำการปรับปรุงเว็บครั้งใหญ่ หลังจากที่ออนไลน์มาแล้วหลายปี ซึ่งเราจะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับตู้น้ำมันหยอดเหรียญและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาอัพเดตเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจให้กับผู้ที่สนใจในธุรกิจหยอดเหรียญนี้